Omhoog
Aanmelden
De Rietvink, waar talent zich ontpopt
 
 
Onze Missie
Het is onze missie om recht te doen aan de talenten en mogelijkheden van elk kind. Dit doen wij door samen met ouders en kinderen te werken aan kwalitatief goed onderwijs. Onze missie wordt kort samengevat in ons motto: ‘De Rietvink, waar talent zich ontpopt.’
 
Onze visie
Onze visie komt tot uiting in
· Ons onderwijs
· Onze identiteit
· Onze kernwaarden

Ons onderwijs
Ons onderwijs is doelgericht, op maat en
met duidelijke leeropbrengst. Dit betekent dat we rekening houden met talenten, het niveau en de manier waarop kinderen leren.

Onze identiteit
Uitgaande van een katholieke grondslag zetten wij ons in voor het welzijn van de ander en onszelf, door op een goede manier met elkaar en met onze omgeving om te gaan en zo te werken aan een betere wereld.

Onze kernwaarden
De Rietvink is een Vreedzame School waar respect voor elkaar, open communicatie en betrokkenheid belangrijke waarden zijn. In een positief, veilig klimaat werken leerkrachten, kinderen en ouders samen, luisteren ze naar elkaar en leren ze van elkaar.
 
Meer informatie
Alle informatie betreffende De Rietvink is terug te vinden in drie verschillende documenten:
· De A-katern, de schoolgids van De Rietvink met daarin algemene informatie;
· De B-katern, de schoolgida van De Rietvink met de belangrijkste informatie van het huidige schooljaar;
· De AGORA-schoolgids, met algemene informatie over de AGORA-scholen (de stichting waar De Rietvink onder valt).

 ​

 

rv_inspectie_rapport_2016_210x180.jpg 
rv_agora_gids_2018_2019.jpg
rv_schoolplan_210x60.jpg 
rv_schoolgids_2018_19_210x180.jpg
rv_or_jrvrslg_2016_210x60.jpg
rv_scholenopdekaart_2017.jpg
rv_agoragids_2015_2016.jpg 
 
© Copyright 2012 De Rietvink  |  Webmaster: Jos Wever  |  All Rights Reserved